WWW.MOGHOZI.INFO PORTAL..


Loading... [off-line] Hlokomela says:[19.08 19:29]
1.
O botsise rakgadi wa gago gore why mmago a kgwile a go tlogela o sale lesea yena le koko wa gago a go botse nnete gore babe ba dirile eng ge ba kgwile ba fafatla mmago yena a tshentsitse khala ele o motala a rathagana tseba gore o tseleng
Hit likes:[ 0 Likes]Like

Loading... [off-line] Hlokomela says:[19.08 19:22]
2.
O itirile boss kamo mapeding o roga batho ka di private numba ebile o ba ngwala moghozi o wela life staff girl ge basa go late o nagana gore ba go tshaba o ihlokomele gao di gadikele go di phura
Hit likes:[ 0 Likes]Like

Loading... [off-line] Hlokomela says:[19.08 19:14]
3.
Nomsa tladi seke wa nagana gore batho baka mapeding gaba tsebe gore ba ngwala ke wena o botse ba geno gore ba patele society ba kgolofetse ba seke ba tshedisa
Hit likes:[ 0 Likes]Like

Loading... [off-line] Mokundo says:[19.08 16:15]
4.
Mokwana ngwana Eric nyenyane o robetxe le barboon manala le percy maloka , kholo phahlamohlaka o i hlokomele papa AIDS xeo boss!!percy o nayo.
Hit likes:[ 0 Likes]Like

Loading... [off-line] vn says:[16.08 11:14]
5.
thobela batho ba tsantsabela ke kgopela di nmba txa douglass khalo yo amotsebago pls lemmojeng kenna vinolia
Hit likes:[ 1 Likes]Like


Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..30


Site stats
Total: 43669448
Daily: 60765
Moghozi.info ROCKZZ


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download